Działamy od 1 czerwca 2007 roku

Organizujemy, rozwijamy oraz popularyzujemy różne dyscypliny sportu


Stowarzyszenie pod nazwą Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 2007 roku.
Celem działania stowarzyszenia jest organizowanie, rozwój oraz popularyzowanie różnych dyscyplin sportu, w szczególności poprzez prowadzenie klubu sportowego pod nazwą Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe.

Realizacja tych celów następuje  m.in. poprzez:
· organizowanie i prowadzenie sekcji, w tym sekcji tenisa stołowego oraz sekcji tenisa ziemnego dla różnych grup wiekowych,
· organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń oraz obozów sportowych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, jak i poza nim,
· organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych,
· organizowanie imprez sportowych,
· organizowanie konkursów i innych form współzawodnictwa popularyzującego sport,
· współdziałanie w zakresie rozwoju, organizowania i popularyzowania sportu z innymi stowarzyszeniami oraz klubami, a także organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
· prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych
Finansowanie
działalności TTS opiera się przede wszystkim na dotacjach z Gminy Trzemeszno, a także pomocniczo na dofinansowaniu naszej działalności przez osoby fizyczne i lokalne firmy. Największe podziękowania za takie wsparcie kierujemy przede wszystkim do Pawła Wegnera, Paroc Trzemeszno i  Urbis Gniezno. Przede wszystkim dzięki tym podmiotom możemy działać i się rozwijać.
Obecnie w TTS funkcjonują 2 sekcje: tenisa stołowego i tenisa ziemnego. W ramach sekcji tenisa stołowego odbywają się zarówno zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak i mamy drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligowych: II ligi kobiet, III ligi mężczyzn i IV ligi mężczyzn. W ramach sekcji tenisa ziemnego stawiamy przede wszystkim na zajęcia dla dzieci i
młodzieży, w tym dla najmłodszych kilkuletnich dzieci; w zajęciach tych uczestniczy łącznie kilkadziesiąt osób.

Skontaktuj się z nami

Adres

al. Szymańskiego 1A
62-240 Trzemeszno

Telefon

509 566 977 (Jarosław Jatczak)
606 978 110 (Zuzanna Jatczak)

Email

jatczak@jatczak.pl