Warning: Declaration of SLB_Lightbox::_options() should be compatible with SLB_Base::_options($options_config = NULL) in /wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 7

Warning: Declaration of SLB_Themes::_options() should be compatible with SLB_Base::_options($options_config = NULL) in /wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.themes.php on line 9
Grand Prix TTS XII | Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe

Grand Prix TTS XII

table-tennis

23 września rozpoczynamy kolejny, już XII, cykl rozgrywek Grand Prix TTS, który będzie rozgrywany od września tego roku do kwietnia przyszłego roku.

Poniżej regulamin rozgrywek wraz z terminami wszystkich turniejów.

Regulamin XII Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego w tenisie stołowym Trzemeszno 2018/2019

CEL IMPREZY

Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; podnoszenie poziomu gry zawodników; aktywne uczestnictwo w indywidualnym współzawodnictwie sportowym, aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

ORGANIZATORZY

TTS Trzemeszno, OSiR w Trzemesznie, SKS działające przy ZSOiZ w Trzemesznie.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

Turnieje odbędą się w następujące niedziele:
23 września, 21 października, 18 listopada, 16 grudnia 2018 roku i 6 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 14 kwietnia 2019 roku.
W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy Piastowskiej 11 w Trzemesznie o godz. 1000. Zapisy w dniu zawodów 930-945. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozgrywek z przyczyn niezależnych od niego. Aktualna tabela Grand Prix TTS oraz informacje dotyczące turniejów będą publikowane na stronie internetowej TTS – www.ttstrzemeszno.org, oraz na stronie WZTS

SYSTEM ROZGRYWEK

Turnieje zostaną rozegrane systemem grupowym „każdy z każdym”, finał systemem pucharowym, z podziałem na następujące kategorie:

1. ZAWODNICY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO
2. CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA URODZENI W 2006 i później
3. ZAWODNICY DO 30 LAT
4. ZAWODNICY 30+
5. ZAWODNICY 50+

W przypadku zbyt małej lub zbyt dużej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo zmiany w systemie rozgrywek lub w podziale kategorii i systemie rozgrywek. O miejscu w cyklu rozgrywek Grand Prix TTS TRZEMESZNO 2018/2019 zdecyduje suma punktów z siedmiu najlepszych turniejów przyznawanych wg następujących zasad:
za zajęcie I miejsca 20p. II – 17p. III – 14p. IV – 12. V – 11p. VI – 10p. VII – 9p. VIII – 8p. IX – 7p. X – 6p. XI – 5p. XII – 4p. XIII – 3p. XIV – 2p. XV i dalsze – 1p.

NAGRODY

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są medale/statuetki i nagrody rzeczowe. Ponadto nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich zawodników biorących udział w co najmniej 6-ciu turniejach.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY FINANSOWANIA

Prawo udziału mają wszyscy chętni. Uczestnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość. Przybycie na turniej i ubezpieczenie we własnym zakresie. Zawodników obowiązuje strój sportowy (głównie zmienne obuwie) oraz posiadanie sprzętu do gry. Wpisowe: chłopcy i dziewczęta ur. w 2006r i później– 5zł, wszyscy pozostali – 15zł.
Zawodnicy grający w kategorii: Zawodnicy z Miasta i Gminy Trzemeszno – ZWOLNIENI Z WPISOWEGO.

UWAGI
W sprawach spornych decyduje organizator. Dodatkowych informacji dotyczących turniejów udziela sędzia główny – Agnieszka Mikołajewska, tel. 692 938 324, (aga.miko@wp.pl)