You are currently viewing IX Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego w tenisie stołowym

IX Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego w tenisie stołowym

Już 20 września (niedziela) o godzinie 9:45 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie rozpocznie się IX Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego w tenisie stołowym Trzemeszno 2015/2016. Prawo udziału mają wszyscy chętni, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Celem imprezy jest popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, podnoszenie poziomu gry zawodników, aktywne uczestnictwo w indywidualnym współzawodnictwie sportowym oraz aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Turnieje odbywać się będą w co trzecią niedzielę miesiąca tj. 20 września, 18 października, 15 listopada oraz 20 grudnia 2015 roku i 17 stycznia, 21 lutego, 20 marca oraz 17 kwietnia 2016 roku.

Mecz rozegrane zostaną systemem grupowym „każdy z każdym” z podziałem na kategorie:

1. CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA (szkoła podstawowa)
2. CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA (gimnazjum, szkoła średnia)
3. ZAWODNICY URODZENI W LATACH 1995-1966
4. ZAWODNICY URODZENI W LATACH 1965 I WCZEŚNIEJ
5. ZAWODNICY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO
6. OPEN

W przypadku zbyt małej lub zbyt dużej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo zmiany w systemie rozgrywek lub w podziale kategorii i systemie rozgrywek. O miejscu w cyklu rozgrywek Grand Prix 2015/2016 zdecyduje uzyskana ilość punktów wg następujących zasad:

– za zajęcie I miejsca – 12 p. II – 10 p. III – 8 p. IV – 7 p. V – 6 p. VI – 5 p. VII – 4 p. VIII – 3 p. pozostałe miejsca 1 p.

Aktualna tabela Grand Prix TTS oraz informacje dotyczące turniejów będą publikowane na stronie internetowej TTS – www.ttstrzemeszno.org.

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są medale / statuetki i nagrody rzeczowe. Rozlosowane zostaną ponadto nagrody rzeczowe wśród wszystkich zawodników, biorących udział w co najmniej 6 turniejach.

Uczestnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość. Przybycie na turniej i ubezpieczenie we własnym zakresie. Zawodników obowiązuje strój sportowy (głównie zmienne obuwie) oraz posiadanie sprzętu do gry.

Wpisowe: dzieci i młodzież do 19 lat – 5 zł, wszyscy pozostali – 15 zł. W sprawach spornych decyduje organizator. Dodatkowych informacji dotyczących turniejów udziela sędzia główny – Agnieszka Mikołajewska, tel. 692 938 324, (aga.miko@wp.pl)