Stowarzyszenie pod nazwą Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 2007 roku.

Celem działania stowarzyszenia jest organizowanie, rozwój oraz popularyzowanie różnych dyscyplin sportu, w szczególności poprzez prowadzenie klubu sportowego pod nazwą Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe.

Realizacja tych celów następuje  m.in. poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie sekcji, w tym sekcji tenisa stołowego oraz sekcji tenisa ziemnego dla różnych grup wiekowych,
  • organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń oraz obozów sportowych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, jak i poza nim,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych,
  • organizowanie imprez sportowych,
  • organizowanie konkursów i innych form współzawodnictwa popularyzującego sport,
  • współdziałanie w zakresie rozwoju, organizowania i popularyzowania sportu z innymi stowarzyszeniami oraz klubami, a także organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych,

Finansowanie działalności TTS opiera się przede wszystkim na dotacjach z Gminy Trzemeszno, a także pomocniczo na dofinansowaniu naszej działalności przez osoby fizyczne i lokalne firmy. Największe podziękowania za takie wsparcie kierujemy przede wszystkim do Pawła Wegnera, Paroc Trzemeszno i  Urbis Gniezno. Przede wszystkim dzięki tym podmiotom możemy działać i się rozwijać.

Obecnie w TTS funkcjonują 2 sekcje: tenisa stołowego i tenisa ziemnego. W ramach sekcji tenisa stołowego odbywają się zarówno zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak i mamy drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligowych: II ligi kobiet, III ligi mężczyzn i IV ligi mężczyzn. W ramach sekcji tenisa ziemnego stawiamy przede wszystkim na zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym dla najmłodszych kilkuletnich dzieci; w zajęciach tych uczestniczy łącznie kilkadziesiąt osób.