Stowarzyszenie pod nazwą Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 2007 roku.

Celem działania stowarzyszenia jest organizowanie, rozwój oraz popularyzowanie różnych dyscyplin sportu w szczególności poprzez prowadzenie klubu sportowego pod nazwą Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe
 
Realizacja tych celów określa się poprzez:
  • organizowanie i prowadzenie sekcji, w tym sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki siatkowej, dla różnych grup wiekowych, oraz sekcji frisbee i sekcji piłki ręcznej.
  • organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń oraz obozów sportowych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, jak i poza nim,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych,
  • organizowanie imprez sportowych,
  • organizowanie konkursów i innych form współzawodnictwa popularyzującego sport,
  • współdziałanie w zakresie rozwoju, organizowania i popularyzowania sportu z innymi stowarzyszeniami oraz klubami, a także organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • inne przedsięwzięcia zamierzające do realizacji celów statutowych.