You are currently viewing Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd TTS zwołuje na dzień 29.04 br. Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się  w siedzibie TTS przy Al.Szymańskiego 1A o godz.17.00.